Ամեն ինչ դիֆուզ տոքսիկ խպիպի մասին․ վիրաբույժ, ուռուցքաբան բ.գ.թ. Գագիկ Թունյան

Դիֆուզ տոքսիկ խպիպը (Բազեդովյան հիվանդություն, Գրեյվսի հիվանդություն) վահանաձև գեղձի հիվանդություն է։

Թեման լուսաբանում է վիրաբույժ, ուռուցքաբան բ.գ.թ. Գագիկ Թունյանը

Հիվանդությանը բնորոշ են.

Վահանաձև գեղձի ծավալի մեծացումը
Հաճախասրտությունը (տախիկարդիա)
Էնդոկրին օֆտալմոպաթիա (էկզօֆտալմ):

Հիվանդության հիմքում իմուն համակարգի կողմից գեղձի բջիջների հանդեպ սպեցիֆիկ հակամարմինների արտադրությունն է, որոնք խթանում են վահանագեղձի հյուսվածքի աճին, հորմոնների գերարտադրությանը, իսկ ակնագնդի շուրջ առաջացնում ճարպաբջջանքի այտուց։

Թիրեոտոքսիկոզի սիմպտոմներն են.
 • Գերքրտնարտադրությունը
 • Ձեռքերի մատների դողը
 • Տաքության զգացողությունը
 • Հաճախասրտությունը,
 • Առիթմիան
 • Ախորժակի կորուստը
 • Կարճ ժամանակահատվածում քաշի անկումը
 • Գերակտիվ ֆիզիկական աշխատանքը
 • Էմոցիոնալ անկայունությունը (լացկանություն, ագրեսիվություն):

Դիֆուզ տոքսիկ խպիպը հիմքում ընկած է գենետիկական նախատրամադրվածությունը։ Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են սթրեսը, ինֆեկցիոն հիվանդությունները, ծխելը, հղիություն/ծննդաբերությունը։

Բուժումը բազմատեսակ է, ուղղված թիրեոտոքսիկոզի չեզոքացմանը։ Տարբերում են բուժման 3 հիմնական տեսակ.
 • Կոնսերվատիվ բուժում
 • Վիրահատական բուժում
 • Ռադիոյոդ թերապիա։
Կոնսերվատիվ բուժման տեւողությունը 1-1.5 տարի է։
Հիվանդության կրկնվելը ցուցում է առավել արմատական բուժման անցնելուց։
Վիրաբուժական բուժման ցուցումներն են.
 • Վահանագեղձի մեծչափսերը

 • Էնդոկրին օֆտալմոպաթիայի առկայությունը
 • Ալերգիկ ռեակցիաներ կոնսերվատիվ բուժման ժամանակ
 • Հիվանդի ցանկությունը։


Ռադիոյոդ-թերապիան առավել անվտանգ մեթոդ է, սակայն ոչ միշտ արմատական և հասանելի մեր երկրում։
Արթմեդ ԲՎԿ-ում հատուկ ուշադրություն է դարձվում էնդոկրին պաթոլոգիայով հիվանդների ժամանակակից մեթոդներով ախտորոշման ամբողջականության ապահովմանը (լաբորատոր հորմոններ, օնկոմարկերներ, գործիքային սոնոգրաֆիա, ՀՇ, ԷԿԳ, ԷխոԿԳ):
Կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժումը իրականացվում է ողջ ծավալով` գերժամանակակից վիրահատական սարքավորումների օգտագործմամբ (Harmonic-դանակ, Liga-Shou-դանակ, բիպոլյար էլեկտրոդանակ):
Հիվանդություն - Ախտորոշում - Բուժում