Դեղագիտական միջազգային կոնգրեսը համախմբել էր ոլորտի առաջատարներին

Հունիսի 11-12-ին ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ երկար սպասված «Դեղագիտություն» միջազգային կոնգրեսը։ Ակտիվ մասնակցությունը և հետաքրքրությունը կոնգրեսի նկատմամբ բավական մեծ էր: Կոնգրեսը նախ տարբերվող էր նրանով, որ ներառված էին ինչպես դեղագիտական ոլորտի զարգացմանը վերաբերող հարցեր, այնպես էլ նեղ մասնագիտական թեմաներ՝ դեղագետների աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար: Մասնակից դեղագետները ստացան մանրամասն տեղեկատավություն ՇՄԶ կրիդիտավորման, իրենց աշխատանքային իրավունքների ու հնարավորությունների, դեղերի որակի ստանդարտների մասին, ինչպես նաև հնարավորություն ունեցան լսելու բժիշկ-գործընկերների զեկույցները հատկապես այն հիվանդությունների ու վիճակների շուրջ, որոնցով պայմանավորված՝ պացիենտները շատ են դիմում դեղատներ առանց բժիշկների դեղատոմսի: