ԿՈԼՈՌԵԿՏԱԼ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԲՈՒԺՈՒՄ ԱՐԹՄԵԴՈՒՄ

Կոլոռեկտալ քաղցկեղը իր տարածվածությամբ 2-րդն է աշխարհում՝ զիջելով կրծքագեղձի քաղցկեղին, իսկ մահացության ցուցանիշով 3-րդն է՝ զիջելով կրծքագեղձի և թոքի քաղցկեղներին: Ավելի հաճախ հանդիպում է զարգացած երկրներում  (ԱՄՆ, Արևմտան Եվրոպա): Այս վիճակագրությունը պայմանավորված է քաղաքակրթությամբ, ռաֆինացված սննդի, կարմիր մսի հաճախակի օգտագործմամբ, ուրբանիզացիայով: Սակայն պետք է նշել նաև, որ մեծ դեր ունի նաև ժառանգական գործոնը: Կան նախաքաղցկեղային հիվանդություններ, օրինակ՝ պոլիպոզներ, Կրոնի հիվանդություն, դիվերտիկուլներ, որոնց ոչ ժամանակին բուժման արդյունքում ևս հնարավոր է զարգանա քաղցկեղ:

Չնայած որ կոլոռեկտալ քաղցկեղը լայնորեն տարածվում է, բժշկությունն էլ իր հերթին ձեռք է բերում բուժման նոր մոտեցումներ ու մեթոդներ: Բացի վիրաբուժական բուժումից կատարվում է նաև դեղորայքային և ճառագայթային բուժում: Դեղորայքային բուժումն իր մեջ ներառում է քիմիաթերապիան, իմունոթերապիան և թարգեթային թերապիան: Թարգեթային թերապիան և իմունոթերապիան իրենցից ներկայացնում են ավելի նոր և արդյունավետ ուղղություններ:

Վիրաբուժական բուժման ուղղությունները ավանդական բաց վիրաբուժությունն է և քիչ ինվազիվ լապարոսկոպիկ միջամտությունը:

Քաղցկեղի զարգացման 1-ին, 2-րդ փուլերում իրականացվում է վիրահատական միջամտություն, 3-րդ փուլում ցուցված է սկզբնական բուժումը սկսել քիմիաթերապիայից, իսկ եթե քաղցկեղը տեղակայված է ուղիղ աղիքի ստորին հատվածում, կիրառվում է ճառագայթային թերապիա: Քաղցկեղի զարգացման սկզբնական փուլերում քանի դեռ չկա տարածվածություն, հնարավոր է վիրահատական միջամտությամբ հասնել լիարժեք ապաքինման: Սակայն ավելի հաճախ մեզ դիմում են տեղային կամ հեռավոր տարածվածության դեպքում: Այս դեպքերում եթե չկան բարդություններ՝ աղիքի անանցանելիություն, պերֆորացիա, արյունահոսություն, կատարվում է նախավիրահատական քիմիաթերապիա և ճառագայթային թերապիա՝ ուռուցքի փոքրացման նպատակով, որից հետո իրականացվում է վիրահատություն:

Արթմեդ ԲՎԿ-ում լայնորեն կիրառվում է հաստ աղիքի մուլտիվիսցերալ՝  մեծ կոմբինացված վիրահատություններ

Նման բարդություններից խուսափելու համար, որովայնի շրջանում ցավի առկայության, արյունահոսության, սակավարյունության դեպքում անհրաժեշտ է դիմել հետազոտության: Պոլիպի առկայության դեպքում, որը համարվում է նախաքաղցկեղային վիճակ, պետք է գտնվել հսկողության տակ, կատարել հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով, և կատարել հիստոլոգիական հետազոտություն:

Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտը և Կրոնի հիվանդությունը ևս համարվում են նախաուռուցքային հիվանդություններ: Նման հիվանդները պետք է մշտապես գտնվեն գաստրոէնտերոլոգի հսկողության տակ,  իսկ անհրաժեշտության դեպքում կատարել վիրաբուժական միջամտություն:

Քաղցկեղի բուժման դեպում գործում է Tumor Board, այսինքն բուժման պրոցեսում ներգրված են համապատասխան նեղ մասնագետներ՝ վիրաբույժ, քիմիաթերապևտ, ճառագայթային թերապևտ, մորֆոլոգ և ռադիոլոգ:

 Հիվանդություն - Ախտորոշում - Բուժում