ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԼՆԴԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸԼնդային հիվանդության վաղ փուլում լնդերի վրա առաջանում է փառ, որը կարելի է վերացնել այցելելով փորձառու ստոմատոլոգ-պարօդոնտոլոգի: Վերջինս կսովորեցնի ձեզ այն ինքնուրույն մաքրելու բոլոր նրբությունները: Եթե դուք անտեսեք առաջացած փառն ու չմաքրեք այն, ապա որոշ ժամանակ հետո կվերածվի բիոթաղանթի, որի վերացման համար պարտադիր է բժշկական միջամտություն:
Լնդային հիվանդությունների պատճառ կարող են լինել ոչ միայն վատ հիգիենան ու այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունները:
Հաճախ լնդային ախտահարման պատճառ են դառնում վատ պլոմբավորումը, սխալ կոնստրուկցիաները, սխալ անատոմիան, անգամ միջնապատի ծռվածությունն ու վատ շնչառությունը կարող են առաջացնել լնդային հիվանդություններ:
Լնդային հիվանդությունների բուժման կարևոր նախապայմանը մասնագետի ճիշտ և պրոֆեսիոնալ խորհուրդներն են: Հակառակ դեպքում տապալվելու է ցանկացած կոնսերվատիվ ու վիրահատական բուժում:Առողջապահական համակարգ