Ռևմտոլոգիական հիվանդությունները շատ են. մոտ 20 պաթոլոգիաներ:

👉Մի խումբը համարվում են ծանր ռևմատոլոգիական հիվանդություններ:
Դրանց ժամանակ մեծ է ռիսկը ներքին օրգանների անդարձելի ախտահարումների: Դրանք են․
🔹համակարգային կարմիր գայլախտը,
🔹սկլերոդերմիան,
🔹Շեգրենի հիվանդությունը,
🔹դերմատոմիոզիտը,
🔹համակարգային վասկուլիտները և այլն:
👉Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների մյուս խումբը հոդերի
քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններն են`
🔹ռևմատոիդ արթրիտը,
🔹Բեխտերևի հիվանդությունը,
🔹պսորիատիկ արթրիտը,
🔹պոդագրան՝ հոդատապը:
Այս դեպքերում երբեմն պատահում է, որ ներքին որևէ օրգան ախտահարվի, բայց ավելի շատ գործ ունենք հոդային ախտահարման հետ:
👉Երրորդ խումբը՝ համակարգային վասկուլիտներն են, որոնք համարվում են ծանր հիվանդություններ՝ ներքին օրգանների ախտահարման բարձր ռիսկով։
Այս խմբին են դասվում`
🔹հանգուցավոր պոլիարտերիիտը,
🔹Վեգեների գրանուլեմատոզը,
🔹հեմորագիկ IgA-փոխկապակցված վասկուլիտը և այլն։Հիվանդություն - Ախտորոշում - Բուժում