ԿԱՎԱ-ՖԻԼՏՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ՝ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԹՐՈՄԲԻ ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

📌Խորանիստ երակների թրոմբոզի դեպքում հիմնական նպատակը #թրոմբի միգրացիան կանխելն է:
☑️ Ստորին վերջույթների երակային համակարգում թրոմբոզների առկայության և թրոմբի միգրացիայի բարձր ռիսկի դեպքում կիրառվում է ժամանակավոր կամ մշտական միջամտություն՝ կավա-ֆիլտրի տեղադրում:
✅Այս միջամտությունը թույլ է տալիս հաջողությամբ կանխել մահացու վտանգավոր թոքային զարկերակի #թրոմբոէմբոլիան:
📌Վիրահատական միջամտությունը տեւում է կարճ, կատարվում տեղային անզգայացմամբ:
☑️Դիմեք «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի Անոթային և լազերային վիրաբուժական ծառայության ղեկավար Արամ Բադալյան Ձեր խնդրին գրագետ ու ճշտգրիտ լուծում տալու նպատակով:Առողջապահական համակարգ